Om SKBT

Studentföreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapiers (SKBT:s) möten är öppen för alla psykologstudenter vid Lunds universitet som har intresse för eller tycker att KBT är av relevans för psykologprofessionen. Några förkunskaper är inte nödvändiga och engagemang är helt frivilligt. Föreningen avser att vara ett öppet forum för frågor och tankar angående KBT samt verka för att stärka dessa terapiers plats inom psykologutbildningen.

Läs våra stadgar genom att klicka här: Stadgar

Verksamheten
Föreningen förespråkar en evidensbaserad praktik och förenandet mellan forskning och klinisk verksamhet inom psykologprofessionen. Föreningen arbetar aktivt för en höjd kunskapsnivå inom kognitiva och beteendeinriktade terapier via bl.a. kurser, föreningsmöten, gästföreläsningar, litteraturtips och studieresor.

Metoder som man kan lära sig mer om genom SKBT är framförallt sådana som fått stort genomslag i klinisk verksamhet samt som vilar på en forskningsmässigt validerad grund. Exempelvis:

• Dialektisk beteendeterapi (DBT)
• Acceptance and commitment therapy (ACT)
• Mindfulnessbaserade interventioner (ex. MBCT, MBSR)
• Beteendeaktivering (BA)
• Motiverande samtal (MI)
• Kognitiv terapi och beteendeexperiment (KT)
• Beteendeterapi och exponering (BT)
• Övriga KBT-interventioner (tillämpad avslappning, ERP m.m.)

Kom gärna förbi på månadsmötet för att se vad som är på gång. Vi träffas i P005 kl 12.05 den första eller sista tisdagen i varje månad.