Kontakt

SKBT:s styrelse vt 2017

Alice Sobel, ordförande

Jakob Nilsson, sekreterare

Loke Blomgren, ekonomiansvarig

Liam Wang, informationsansvarig

Vill du veta mer om oss? Maila till kontakt.skbt@gmail.com!

Annonser