Kurser & Föreläsningar

SKBT anordnar varje termin både kurser och föreläsningar för psykologstudenter i Lund. Vi behöver alltid hjälp av engagerade människor för att anordna detta. För dig som är engagerad och vill påverka utbudet så är detta ett gyllene tillfälle! Dessutom får du som aktiv i föreningen förtur till alla våra arrangemang! Om du har idéer på intressanta ämnen och är intresserad av att hjälpa till så får du gärna ta kontakt med oss i styrelsen via kontakt.skbt@gmail.com.

Exempel på tidigare kurser:

Motiverande Samtal (MI) med Erik Knifström
MI (Motivational Interviewing) är en klientcentrerad, direktiv metod för att stärka motivation till förändring genom att utforska och lösa motstånd. Metoden har omfattande forskningsstöd och kan användas i ett stort antal sammanhang, bland annat då klienten behöver stöd för att genomgå en terapi. Kursen kommer att ge en ordentlig genomgång av teori och forskning kring MI. Stor vikt kommer att läggas vid övningar för att kursdeltagarna skall få möjlighet att lära sig använda metoden praktiskt. Examinationen kommer att bestå av inspelning av ett MI-samtal (kursdeltagarna är samtalspartners åt varandra) som kommenteras i storgrupp. Ev kommer det att finnas möjlighet att på frivillig basis skicka sitt samtal för analys för att på så sätt få ett konkret mått på förvärvade färdigheter under kursen.

Mer info om MI finns på http://motivationalinterview.org

Internetbaserad KBT med Björn Paxling
Björn Paxling är legitimerad psykolog och doktorand vid Linköpings Universitet. Kursen syftar till att ge kunskap om internetbaserad KBT som övergripande metod. Vi kommer att titta på internetterapins historia, aktuell forskning samt terapiformens roll inom behandling idag. En stor del av arbetet kommer att vara praktiskt inriktat där vi provar på att arbeta med de moduler som finns för exempelvis depression, panikångest, social fobi m.fl. För att få kursintyg krävs att studenten genomför individuella kliniska uppgifter och visar upp det bedriva modularbetet inför gruppen, skriver en review på aktuell forskning samt har full närvaro (intyg kan även ges till den som är närvarande 7 av 8 gånger och kompletterar med en extrauppgift). Kursen är öppen för termin 6-10.

Kurs i praktiska KBT-interventioner, kursledare Gardar Viborg
Kursen ger dig möjligheten att lära dig en bred repertoar av KBT-interventioner. Följande interventioner lärs ut: färdighetsträning, mindfulness-interventioner, beteendeaktivering, exponering, responsprevention, beteendeexperiment och ACT-baserade interventioner. Ovanstående lärs ut i en praktisk kontext, via fallstudier där en viss problematik/diagnos matchas med genomförandet av en lämplig intervention. Om varje intervention ges en föreläsning vilket följs upp av en lärarlös träff i grupper för möjlighet till rollspel och vidare praktisk förankring. Några få artiklar lämnas ut utifrån föreläsarnas rekommendationer. Detta är en unik möjlighet för dig att ta del av spetskompetens från några av landets främsta KBT-utövare som genom sitt djupa engagemang och kunskap vill öka kunskapen hos oss blivande psykologer.

Kursen är grovt sett uppdelad i följande komponenter:

1. Fallkonceptualisering – verktyg för att förstå och konceptualisera klienten och hans/hennes problematik. Inledande föreläsningar med Gardar Viborg.

2. Föreläsningar – en viss intervention kommer att gås igenom som är speciellt verksam för en viss diagnos/problematik ex. exponering – panikångest. Ges av kliniskt verksamma psykologer som dagligen använder dessa interventioner.

3. Gruppträffar – vi kommer varje grupptillfälle att få 1-2 skriftliga case utdelade att arbeta med utifrån förra veckans tema ex. panikångest. Då vi övar interventionen (ex. exponering vid panikångest) gör vi på följande sätt:
a) en fallkonceptualisering av klienten b) en beskrivning av lämplig intervention c) genomförandet och upplägget av en sådan behandling och d) rollspel där vi turas om att vara patient-behandlare.

Introduktionskurs i DBT – Dialektisk beteendeterapi
DBT är en psykoterapiform som utvecklats för personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS), även kallat borderline personlighetsstörning. I DBT anser man att det mest centrala vid denna problematik är svårighet att reglera känslor. Man betonar balansen mellan att acceptera verkligheten som den är, och samtidigt arbeta för förändringar.
Klienten får lära sig färdigheter för att öka sin förmåga att vara närvarande i nuet, och kunna stå ut med svåra känslor. Behandlingens teoretiska bas är inlärningsteori, kognitiv teori och dialektisk filosofi.

Kurslitteratur
Kåver, Anna & Nilsonne, Åsa. (2002). Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning: Teori, strategi och teknik. Stockholm: Natur och kultur. 296 s.
Linehan, Marsha, M. (2000). Dialektisk beteendeterapi. Färdighetsträningsmanual. Stockholm: Natur och kultur. 264 s.
Lynch, T.R., Chapman, A.L., Rosenthal, M.Z., Kuo, J.R., & Linehan, M.M. (2006). Mechanisms of change in dialectical behavior therapy: Theoretical and empirical observations. Journal of clinical psychology, 62, 459-480.
Lynch, T.R., & Cheavens, J.S. (2008). Dialectical behavior therapy for comorbid personality disorders. Journal of clinical psychology, 64, 154-167.

Övrig rekommenderad litteratur
Dimeff, Linda A., & Koerner, Kelly (Eds.).(2007). Dialectical behavior therapy: Applications across disorders and settings. New York: Guilford. 363 s.
Marra, Thomas (2005). Dialectical behavior therapy in private practice. New Harbinger Publications. 298 s.
Linehan, Marsha, M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford. 558 s.
Linehan, M.M., Bohus, M., & Lynch, T.R. (2007). Dialectical behavior therapy for pervasive emotion Dysregulation. I Gross. J.J. Handbook of emotion regulation. New York: Guilford. (581-605).

Seminarieserie i ACT – Acceptance and Commitment Therapy
SKBT anordnade under våren 2009 en seminarieserie som syftar till att ge förberedande kunskaper i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Fokus låg på skillnaderna mellan traditionell KBT och ACT och på hur man kan arbeta med ACT vid psykologisk behandling. Olika centrala begrepp som kreativ hopplöshet, kontroll, defusion, acceptans och värderingar togs upp.

Kurslitteratur
Hayes, S. C., Strosahl, K.D ,Wilson, K. G (1999) Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change. Guilford press
Barnes- Holmes, Y., Barnes- Holmes, D., McHugh, L., Hayes, S. C. (2004) Relational Frame
Theory: Some implications for Understanding and Treating Human Psychopathology.
International Journal of Psychology and Psychological Therapy. Vol. 4.(2) ss 355-375.
Fox, E.J. (2006). Constucting a Pragmatic Science of Learning and Instruction with
Functional Contextualism. Association for Educational Communications and Technology.
Vol. 54 (1) ss 5-36
Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond F. W., Masuda, A., Lillis, J. (2006). Acceptance and
Commitment Therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and
Therapy. 44 ss 1-25.
Hayes, S.C. (1993). Analytic goals and the varieties of scientific contextualism. In S.C. Hayes
L.J. Hayes, H. W. Reese & T. R. Sabrin( Eds.) Varieties of scientific contextualism (ss
11-27). Reno, NV: Context press
Wilson. K. G, Murrell. A.R (2002) Funtional Analysis of Behavior. Encyclopedia of
Psychotherapy Vol 2 ss 1-7.

 

Annonser

2 reaktioner på ”Kurser & Föreläsningar

  1. Tore

    Väldigt imponerande! När jag försökte påverka studentlivet i Linköping hade jag bland annat SKBT som förebild. Vi bildade KBT-klubben i Linköping och är ett helt studentdrivet event. När någon föreläser så är det studenter. Det ger dock inte den credd som man kan se i kurserna ovan. Coolt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s